תסרוקת כלה | דקל עוז - Album - קולקציה (מוצג בתסרוקות 2014)