תספורות

היכולת לשנות את המראה הנכון ולהוציא את היופי שבך בשמחה ובהקשבה מלאה